Geschiedenis Karting Eefde

De kartingbaan aan de Elzerdijk is ontstaan in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Tot die tijd was dat nog een bos- en heideveldje waar ook de wulp regelmatig broedde.

Rond 1957/58 was er de heer Vriend, leraar van de toenmalige ambachtsschool motortechniek in Zutphen, die met zijn leerlingen automonteurs brommermotortjes inbouwde in skelters en daarmee ging oefenen op dat veldje. In de grote vakanties en op de zaterdagen werd het veldje ontgonnen en ontstond er langzamerhand een 'skelterbaan'. Daarbij werd hulp verkregen van een zekere Voortman (uit de Hoven) die met een shovel de baan egaliseerde. De heer Vriend werd terzijde gestaan bij de ontwikkeling van de kartbaan door mr Stam (rechter te Zutphen), Hofman (verzinkerij Spittaalstraat), Kroeze motoren en Vermeulen (Schupstoel, exploitant van de ziekenwagen).
Toen de baan klaar was zijn er TV-opnamen gemaakt voor het programma Rooster waarbij de verslaggever vertelde dat het een veilige sport was. Even later sloeg er een skelter om en hield de berijder (de officier van justitie) er een gebroken pink aan over.

Maar al ras waren er meer mensen geïnteresseerd in die sport en de baan werd geasfalteerd. De ambachtsschooljongens mochten er niet meer rijden en de skelterbaan kwam in particuliere handen. De heer Vriend had er toen geen bemoeienis meer mee en was het niet eens met de gang van zaken.

In 1972 werd er een oprichtingsvergunning voor de skelterbaan verleend.

In 1979 dienden de toenmalige eigenaren van de kartbaan G.J.M. en M.J.F. van der Sandt (wonende te Epse en Doorwerth) een aanvraag in bij de gemeente Gorssel voor het uitbreiden en wijzigen van de 'skelterbaan'. Die hinderwetvergunning is verleend op 4 augustus 1980.
Op grond van beroepen ingesteld door o.a. de aanvragers en een aantal bewoners van Harfsen, Joppe en Eefde is de vergunning in november 1982 door de Raad van State aangepast.

-de hinderwetvergunning van 14-08-1980 ( alleen huurskelters , max 8 tegelijk op baan, max 60 km,toerental begrenzer, geen gangwissel, goede demp, wedstrijdskelters slechts 3x per jaar tussen 1000 (op zo 1300)-1700 uur, opgave wedstrijd min 14dg tevoren bij gemeente, oefenen alleen op zelfde dag. max 45dB op dichts bij zijnde woning (waaronder mede wordt verstaan een zomerwoning) skelter in goede staat, geen gangwissel)

-het K.B van 03-11-1982 ( max 75 dB (op 7,5 meter),4 tact motoren max 60 km, goede staat, niet tussen 2000-0800 resp. 1800-800 op zaterdag en zondag, max 15 karts op baan, wedstrijdkarts max 95 dB (op 7,5 meter), max 5 wedstrijden/jaar + training op zaterdag, vrije training alleen op zaterdag 1500-1700 uur, max 4 op baan. )

In 1992 werd een geluidszone vastgesteld rond om het kartingterrein.

De kartbaan is eind 1999 verkocht door van der Sandt aan Schuurman.

In 2002 kwam de baan in handen van de tegenwoordige eigenaar (Jos Bleumink uit Lievelde). Die zag er wel wat in: een kartbaan in een prachtige omgeving. Waar vind je dat nog in Nederland?

Er werd door Bleumink in 2002 bij de toenmalige gemeente Gorssel een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw clubgebouw en ook verkregen. Wat waren de overwegingen? Omdat het toenmalige bestemmingsplan Buitengebied 1987 een gebruik voor sportgebouw toelaat en dat de voorzieningen in het gebouw wijzen op een gebruik als sportgebouw en derhalve voldoet aan het bestemmingsplan.

De nieuwe eigenaar wilde meer dan in de vergunning van 1980/82 was vastgelegd. Hij motiveerde dit bij de aanvraag voor een nieuwe vergunning in 2008 als volgt:

"De vigerende vergunning van 14 augustus 1980 is verouderd en is het huidig gebruik van de inrichting niet volledig beschreven. Op basis van de vergunning zijn de mogelijkheden tot exploitatie onnodig beperkt en is een economisch rendabele bedrijfsvoering niet goed mogelijk. Er kan onvoldoende adequaat ingespeeld worden op de toenemende behoefte naar een intensievere, multifunctionele en flexibele bedrijfsvoering van de gehele inrichting binnen de vigerende activiteiten (in het kader van de huidige vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en het bestemmingsplan) en de gestelde milieunormen. Ook is het onderscheid tussen huur- en wedstrijdkarts niet meer functioneel.

Het doel van de vergunningaanvraag c.q. de voorgenomen activiteiten is het op commerciele basis gelegenheid bieden voor het beoefenen van de kartingsport en gerelateerde horeca- en recreatieactiviteiten".

In juni 2010 werd die nieuwe vergunning van kracht.

2010: met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Lochem werd de rond het terrein aanwezige houtgordel aangemerkt als 'bos'. Daarmee werd de weg geopend voor allerlei klim- en survival-activiteiten.

In 2012 kreeg Bleumink een nieuwe vergunning om met luidruchtiger karts te rijden.

2016: klimwand gebouwd

Exploitanten van de baan:
 
Berkelder (2004-2005),
Frans Koens (2006),
Tonnie Wissink? en (dochter?) Brenda (-juni 2007),
Martin en Sylvia Hoijtink (2007-2011)
Rene Derks (januari 2012-oktober 2012)

Niels en Joyce Bleumink (november 2012 - heden)


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb