25
januari
2015

De grondwaterstand: een gevecht?

Tegenstrijdige belangen ?

De agrariërs rondom de Gorsselse Heide willen een laag grondwaterpeil. De Stichting Marke Gorsselse Heide neemt maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Is er een gevecht aan de gang?
Lees wat we tegenkwamen op de website van de Marke Gorsselse Heide
Schommelingen van de grondwaterstanden door het jaar heen.
Het is alweer een jaar geleden dat de overstortduiker aan de Elzerdijk is geplaatst. De bedoeling was om aan te tonen dat de sloot grenzend aan de heide geen afwaterende functie heeft voor de landerijen ten westen van de Elzerdijk. Indien dat ook werkelijk niet het geval is kan de sloot grenzend aan de heide gedicht worden. Daarmee wordt dan weer bereikt dat het regenwater zo lang mogelijk op de heide wordt vastgehouden.Natuurlijk verdampt er water en loopt het water ook horizontaal naar de lagere delen. Het dempen van de sloot zal zeker bijdragen aan het vertragen van de afvoer van het hemelwater. In het afgelopen jaar zijn iedere twee weken de grondwaterstanden opgenomen. De grafiek geeft de NAP waarden aan. Naast het opnemen van de grondwaterstand wordt ook vastgelegd of er water in de sloten staat en of de overstortduiker water door laat. Zonder nu al te gedetailleerd in te gaan op alle waarden toch even een indicatie. Sinds het stellen van de duiker is er geen water door de duiker naar de Eefse beek gegaan. Wel stond de sloot aan de heide behoorlijk vol. De overstort duiker hield een waterkolom van 1 meter staande. Hoger is het waterniveau aan de heide ook niet geweest. Vandaar ook dat afvoer via de duiker niet heeft plaats gevonden. De A- watergang aan de westzijde van de Elzerdijk voerde het water af naar de Eefse Beek. De sloot aan de westzijde richting naar het zuiden toonde ook een aardig waterniveau. De landerijen stroomopwaarts naar het zuiden hebben geen enkel spoor van wateroverlast getoond. Deze waarnemingen bevestigen de theorie dat het afvoerend vermogen van de bodem ook naar het westen is gericht, richting Eefse Beek. Hiermee wordt aangetoond dat de landbouwgronden geen last zullen hebben van het eventueel dempen van de sloot tussen de Elzerdijk en de heide. Dit jaar(2015) zullen de metingen ook weer worden uitgevoerd en de waarnemingen vastgelegd.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb