25
april
2014

De plannen

Werkzaamheden na het broedseizoen

Op de website de Marke staat het volgende:

"In oktober 2013 werd er nog van uitgegaan dat de herstelwerkzaamheden aan de Heide nog voor het broedseizoen zouden beginnen. Dit ideaal is een beetje verstoord geworden doordat enkele noodzakelijke rapporten verjaard zijn. Immers de totale procedure-tijd is de 5 jaar al gepasseerd.  Uiteraard is het niet verstandig om enig risico te lopen met niet-sluitende vergunningen. "
"Toen duidelijk werd dat deze rapporten niet ruim voor het broedseizoen vernieuwd konden zijn, is besloten de start over het broedseizoen heen te tillen.
De aanvang van het natuurherstelplan staat nu gepland voor de tweede helft juli 2014. Voor het werk is te hopen dat het dan ook droog is. Gestart gaat worden met het rabattenbos met het daar aansluitende veenmosrijke stuk, immers het natste gedeelte en daardoor kwetsbaar.

Begin juli zal er een persmoment zijn.  Daarin een uitgebreide weergave van activiteiten. Tevens zal er aandacht zijn voor het waarom en de gestelde doelen. 
Daarna zullen de eerste bomen van de rabatten verwijderd worden. Stamhout en tophout komen keurig gescheiden aan de rand van het bos te liggen. Later worden deze successievelijk opgehaald en versnipperd. Dan is het rooien van de stobben aan de beurt, om gevolgd te worden door het verwijderen van de humuslaag. Om het verwijderen van de humuslaag iets te vergemakkelijken wordt de humuslaag geklepeld 1) en vervolgens geplagd. Het zal al aardig naar oktober lopen voordat dit allemaal klaar is. Als het weer gunstig is zullen parallelsessies worden uitgevoerd. De neerslag zal zeer bepalend zijn voor het al of niet werken aan dit natuurherstelplan. "

 Op TV Gelderland gaven de voorzitter van de Stichting Marke Gorsselse Heide en de rentmeester in november 2013 een toelichting op de plannen


----------------------------------------------------------------------
1) Klepelen is een vrij drastische onderhoudswijze. De draaiende stalen cilinders van de bosklepelmaaier maken alle begroeiing letterlijk een kopje kleiner. Het stukgeslagen maaisel blijft achter Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb