17
november
2014

"Doorstapwandeling"

Voortgang van de werkzaamheden

Tijdens de door het IVN georganiseerde "doorstapwandeling" op zondag 16 november werden de deelnemers (helaas niet zo veel vanwege het slechte weer) op de hoogte gebracht van wat er de laatste tijd gebeurd is.
De rabatten in het bos aan de kant van de Gerrit Slagmanstraat zijn indertijd (rond 1860 toen er grondverdeling plaatsvond) gegraven om het land droger te maken.

De sloot rechts na het rabattenbos zal verontdiept worden en het ernaast gelegen grasland zal 30 tot 40 cm worden afgegraven. Op de plek naast het rabattenbos was te zien hoe de rabatten ooit zijn aangelegd. Als de sloten binnenkort met leemhoudend zand zijn afgedekt, zullen de zandrillen worden geëgaliseerd waardoor er een verlaging ontstaat.

Bij de kleine heide was te zien dat er in het stuk waar het bos is verwijderd hoogteverschillen zijn.

Er zal ook geprobeerd worden of de stoppels van het pijpestrootje met een pandamaaier weggemaaid kunnen worden, zodat het oppervlak weer vlak wordt om het onderhoud in de toekomst makkelijker te maken.

Bij het militaire gedeelte ligt nog steeds leemhoudend zand waarmee straks de tankgrachtbodem afgedicht zal worden.

Langs het pad vanaf de jeneverbes aan de rand van de grote Heide lagen nog grote stapels hout, die nog versnipperd moeten worden.

Aan de kant van de hei was het effect van het begrazen door de koeien nu al te zien: er groeit al weer hei.

Over het Luteaven komt misschien straks een knuppelbrug over te liggen. Maar eerst zal het ven in gedeelten geschoond worden en het talud afgevlakt.

Op de veldjes waar vroeger de boerderij "Kijkover" lag zijn oude gewassen zoals spelt, wintertarwe en koolzaad ingezaaid.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb