06
maart
2015

t Onderholt actief bij het natuurherstel van de Gorsselse Heide

Op de website van 't Onderholt kwamen we onderstaande Nieuwsbrief tegen met informatie over de activiteiten van deze Agrarische Natuurvereniging bij de uitvoering van het NHP.
De Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt heeft dit jaar gewerkt aan een heel bijzonder project: “Het natuurherstel van de Gorsselse Heide”.
Op 15 juli 2014 ging dit project van start.
Als eerste door het uitzetten van de gedeelten bomen die verwijderd zouden worden. Dit gebeurde door het zogenaamde blessen. Een heel gezoek om binnen de dichte begroeiing de juiste banen te vinden. Met het aangeven van die banen moest direct gewerkt worden aan een goede mogelijkheid van opbouw van een struweel laag overgaand in een mooie in het landschap passende bosrand. Volgens instructie werd met een spuitbus, met oranjeverf, de grens van het te verwijderen bos aangeven. Met de blauwe verf werden die bomen aangestipt die moesten blijven staan. Deze bomen zullen mooie oriëntatiepunten zijn in de dan vrijgezette heide. Vervolgens werden er bomen in de baan van struweel opbouw met oranje strepen rondom aan gegeven. Deze bomen zullen later gekapt worden. Na verwijdering van deze bomen ontstaat een prachtig gelijkmatige opbouw naar de bosrand. Achter deze bosrand blijft het bos bestaan zoals het was of beter gezegd is.
Volgend op al die voorbereidingen is de werkploeg aan de gang gegaan. Hun taak was al het onderhout weg zagen. Dit ter voorbereiding op de komst van de processor die zich dan zou ontfermen over de verwijdering van de grote bomen.
Deze zomer was zeer warm waardoor het voor de werkpioeg een redelijk zware klus is geworden. Het zagen van de kleine bomen en het in een richting laten vallen van die bomen is een hele klus. Daarbij was ook nog de opdracht om de processor voor te blijven. Dat was toch een beetje een wedstrijd tussen bloeddruk en oliedruk. Menig zweetdruppeltje is dan ook op de heide achtergebleven. De heren werkpioegleden waren altijd moeilijk te vinden. Verdwenen in de bosschages wel uit de zon maar ook geen zuchtje wind. Alleen met het geronk van de kettingzagen verraden zij hun werkplek.
Door ‘t Onderholt is ongeveer 1000 uur gewerkt. Dagelijks werd er gewerkt met een groep van 6 a 7 man.
Met dit werk op de Gorsselse heide is aangetoond dat ‘t Onderholt heel goed inzetbaar is in dergelijke natuurwerkzaamheden. Ook is kwalitatief goed werk opgeleverd. Vakmanschap laat zich herkennen door de manier van zagen en het laten vallen van de kleine bomen maar ook zeker ook de grote bomen. Deze laatste waren te groot voor de processor en dienden eerst handmatig geveld te worden.
Ook is nog meegewerkt door werkploegleden van buur ANV’s. Een goed initiatief om ook de ander Achterhoekse ANV’s te betrekken bij dergelijk grote projecten. Na het zaagwerk als voorbereiding voor het vellen van grote bomen door de processor is in het overblijvende bos de Amerikaanse vogelkers nog verwijderd. Ook hier is dus gekozen om de exoten te verwijderen.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb