Wat zijn de consequenties van de Wet natuurbescherming voor de Heide? Lees hier meer.
Alleen maar plaatjes (januari/februari 2018)
(lees ook het nieuwsartikel "Het water staat tot aan de planken" op de website van de Marke Gorsselse Heide waar gepoogd wordt e.e.a. te verklaren door de hoge grondwaterstand "8,1 meter boven ANP (sic)" en de regenval).Lees ook ons blog

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb