toekomstvisie klein

Toekomstvisie voor de Gorsselse Heide en omgeving.Omwonenden van Adventure Eefde, omwonenden van de Hamac, de Vereniging Tegengas en de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide ("de Vier") hebben een Toekomstvisie opgesteld voor het buitengebied van Lochem tussen Epse, Joppe, Kring van Dorth/Dortherhoek, Gorssel, Eefde, Harfsen en Almen.De directe aanleiding was een brief van Adventure Eefde ("AE", het vroegere Karting Eefde) vorig jaar september aan het gemeentebestuur van Lochem met plannen en ideeën om de kartingbaan (gelegen aan de Elzerdijk te Eefde, grenzend aan de Gorsselse Heide) uit te breiden met een groot aantal nieuwe activiteiten en om te vormen tot een 'uniek outdoor centrum' waar mensen 'van heinde en verre' naar toe zullen komen. Het karten blijft gewoon doorgaan, zij het dat men bereid is om wat beperkingen aan te brengen voor het rijden met 2-takt karts. Rijden met elektrische karts is echter niet aan de orde! Geluidsoverlast blijft !

Lees
hier de wensen en ideeën van AE. Die zijn voor een groot deel niet alleen in strijd met de huidige vergunning maar staan ook haaks op de 'Houtkoolschets' die de gemeente Lochem heeft opgesteld ter voorbereiding van de 'omgevingsvisie' als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. 

Met brief d.d. 20 juni 2022, hebben 'de Vier' commentaar gegeven op de uitbreidingsplannen van AE en toegelicht tijdens een 'Politieke Avond' op 4 juli in het gemeentehuis van Lochem.

Zie hier de video van de bijeenkomst. En hier de tekst van de presentatie

Tenslotte: 'de Vier' hebben - als mogelijke aanzet voor een gemeentelijke omgevingsvisie - een 'eigen' Toekomstvisie voor de Gorsselse Heide en omgeving opgesteld en die gepresenteerd tijdens de hierboven genoemde 'Politieke Avond'. 

U kunt de Toekomstvisie hier lezen en/of downloaden.

12 juli 2022

omwonendenKE

omwonendenhamac
logo top vvdgh thumblogo tg

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb