Wat zijn de consequenties van de Wet natuurbescherming voor de Heide? Lees hier meer.
Het is weer april en de gagel bloeit uitbundig.
Lees ook de natuurbelevenis van Herman Roelofs (april 2012)

Als u meer videofilmpjes wilt zien over de Gorsselse Heide klik dan aan de linkerkant op "videofilms".

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb