Afronding Natuurherstel. Symposium van Marke Gorsselse Heide: "Lessen uit de Gorsselse Heide". Lees meer

De "visie" van de Marke Gorsselse Heide

markegedachte

Wat blijft er van die "visie" over? Niets. Zonder dat er met iemand overlegd is verschijnen er overal prikkeldraadversperringen
01 prikkeldraad
bankjes prikkeldraad

Waarom? Lees het hier, bekijk de foto's en zie de reacties:

"Het blijft ontzettend jammer dat het prikkeldraad blijft, nergens mag een particulier (voor bij voorbeeld zijn eigen paarden) nog prikkeldraad gebruiken. Zelfs de mensen die de hekken aan het maken waren vonden het niet het beste plan. Sowieso is het hele gebied nu niet echt meer een mooi toegankelijk gebied"
"Ik wandelde altijd met veel plezier over de hei, maar dat is nu voorbij"

"Maar waarom dan nu de hele heide omrasteren, het doet afbreuk aan het gevoel van vrijheid en openheid"
"Waartoe dient deze inbreuk op de ruimtelijkheid en de nieuwe schoonheid van de heide?"
"Afschuwelijk die prikkeldraad afzettingen overal. Ik had het gevoel in een strafkamp opgesloten te zitten"
"De Gorsselse heide is te klein er blijft niets meer over van de natuur met dit soort ideeën"
"WEG met dat prikkeldraad: vrije toegang op wegen en paden".

Wat zegt de rentmeester?

"Het is nodig om te voorkomen dat de koeien weglopen" (de Stentor 14 december 2016)

"Intensieve begrazing door koeien is nodig om het 'verbossen' van de heide te voorkomen" (website markegorsselseheide.nl 8 december 2016)

rentmeester bij prikkeldraad

Maar ... die koeien doen meer dan alleen de opslag (jonge berken en dennen) op te eten !

Er is ook nog zoiets als de "zorgplicht" voor de natuur.
Daar is een Gedragscode natuurbeheer *) voor opgesteld.

Lees ons blog.

 *) De Gedragscode natuurbeheer is geen wetgeving, maar een op de wet gebaseerd hulpmiddel waarmee beheerders van natuurterreinen reguliere werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder in strijd te handelen met de Flora- en faunawet en/of de Wet natuurbescherming. Zie de site van de Vereniging van bos- en natuurgebiedeigenaren.

02 prikkeldraad

Wie zijn de Vrienden van de Gorsselse Heide ? Wat willen zij ? En wat willen zij niet ? Lees het hier

Natuurbelevenissen

Intro

Intro

Lees elke maand de natuurbelevenissen van Herman Roelofs

Meer info?
Witte kluifzwam

Oktober 2017

witte kluifzwam

Oktober 2017

Lees meer

Meer info?
Beuk en haagbeuk

September 2017

beuk en haagbeuk

September 2017

Lees meer

Meer info?
Duivelsnaaigaren

Augustus 2017

duivelsnaaigaren

Augustus 2017

Lees meer

Meer info?
Heideblauwtje

Juli 2017

heideblauwtje

Juli 2017

Lees meer

Meer info?
Sprinkhanen en krekels

Juni 2017

sprinkhanen en krekels

Juni 2017

Lees meer

Meer info?
Salomonszegel

Mei 2017

salomonszegel

Mei 2017

Lees meer

Meer info?
Koekoek

April 2017

koekoek

April 2017

Lees meer

Meer info?
Bosanemoon

Maart 2017

bosanemoon

Maart 2017

Lees meer

Meer info?
Kruisbek

Februari 2017

kruisbek

Februari 2017

Lees meer

 

Meer info?
Winterbloeiers

Januari 2017

winterbloeiers

Januari 2017

Lees meer

Meer info?
Diersporen

December 2016

diersporen

December 2016

Lees meer

Meer info?
Berk

November 2016

berk

November 2016

Lees meer

 

Meer info?
Egel

Oktober 2016

egel

Oktober 2016

Lees meer

Meer info?
Duiven

September 2016

duiven

September 2016

Lees meer

Meer info?
Lijsterbes

Augustus 2016

lijsterbes

Augustus 2016

Lees meer

Meer info?
Brandnetels

Juni 2016

brandnetels

Juni 2016

Lees meer

Meer info?
Mieren

Juli 2016

mieren

Juli 2016

Lees meer

Meer info?
Groene zandloopkever

Mei 2016

groene zandloopkever

Mei 2016

Lees meer

Meer info?
Viooltjes

April 2016

viooltjes

April 2016

Lees meer

Meer info?

Knuppelbrug-nee

knuppelbrug nee klein
Lees de reacties van de heidebezoekers

Volg de juridische procedure.
- november 2016: ontwerpbesluit
- zienswijze ingediend
- maart 2017: definitief besluit
- april 2017: beroep aangetekend en voorlopige voorziening aangevraagd
- 2 mei 2017: hoorzitting voorzieningenrechter Arnhem
- 9 mei 2017: de voorzieningenrechter heeft een halt geroepen aan de verdere bouw van de knuppelbrug
- 18 september 2017: de rechtbank Gelderland (Arnhem) heeft ons beroep behandeld. Uitspraak over 6 weken

Vacatures

Wie wil in deze (voor de Gorsselse Heide) spannende tijd het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide versterken?
Er is een vacature voor de functie van secretaris.
Interesse? Inlichtingen via info@vriendenvandegorsselseheide.nl

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb