Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

Ad Louter was in 2008 één van de medeoprichters van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide.
In het Stichtingsbestuur vervulde hij jarenlang de secretariaatsfunctie. Naast het vooral in het begin
velke werk zetyte hij de website van de Vrienden op.
Enkele jaren geleden legde hij het secretariaat neer maar bleef gelukkig aan als webmaster.
Een paar maanden geleden gaf hij aan ook daarmee te willen stoppen. Naarstig werd er gezocht naar
een opvolger, maar helaas, er werd niemand gevond.
Met veel hulpo van anderen probeer ik het werk nu over te nemen, bij voorbaat wetend dat ik Ad zeker 
niet zal evenaren.
Wij zijn AD heel erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij al die jaren voor de Stichting 
heeft verzet.
Namens het Bestuur van de Vrienden,
Magda Bolt
zonsopgang luteaven 010516

Bezoek ons blog om te zien wat er allemaal gebeurt om de Heide weer in de "oude" staat terug te brengen.

Maar nog beter is het om zelf een kijkje te nemen op de Heide. Laat ons uw bevindingen weten.


Met dank aan Magda Bolt voor de mooie foto


Nieuwe natuurfoto's


Foto's van vogels (Frens Westenbrink), libellen (Frens Westenbrink) en zwammen (Magda Bolt en Peter Schoolderman).

Zie het menu "De Gorsselse Heide" en dan "Foto's"

Of klik hier

De Bomenstichting Achterhoek vierde op 7 oktober haar 4-jarig bestaan!
Het is de afgelopen jaren alleen maar drukker geworden, maar het goede nieuws is dat steeds meer mensen zich bewust worden van het belang van bomen en groen. Dit gezien het feit dat de Stichting zeer binnenkort haar 1250e sympathisant hoopt te verwelkomen!
U vindt de huidige stand van zaken betreffende de bomen in de Achterhoek via deze link:
http://bomenachterhoek.blogspot.nl/2015/10/stand-van-zaken-in-uw-gemeente-per.html
Uit dit verslag citeren we:

" De eigenaar van de kartbaan aan de Elzerdijk in Eefde neemt het al enige jaren niet zo nauw met kapvergunningen. Ook onlangs weer kapte hij een aantal bomen waarvoor geen vergunning was verleend. Wij hebben de gemeente gevraagd te handhaven, en dit is gehonoreerd. Dat stellen we op prijs. Echter zijn o.i. de maatregelen tot op heden door de gemeente in deze genomen nogal mild en komt de kartbaaneigenaar er alweer nogal gemakkelijk vanaf. We zullen dan ook alsnog een bezwaarschrift indienen, want het coulissenlandschap, en daarmee de natuur, zijn hier ernstig aangetast.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb