vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

Nieuws
Ad Louter was in 2008 één van de medeoprichters van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide.
In het Stichtingsbestuur vervulde hij jarenlang de secretariaatsfunctie. Naast het vooral in het begin
velke werk zetyte hij de website van de Vrienden op.
Enkele jaren geleden legde hij het secretariaat neer maar bleef gelukkig aan als webmaster.
Een paar maanden geleden gaf hij aan ook daarmee te willen stoppen. Naarstig werd er gezocht naar
een opvolger, maar helaas, er werd niemand gevond.
Met veel hulpo van anderen probeer ik het werk nu over te nemen, bij voorbaat wetend dat ik Ad zeker 
niet zal evenaren.
Wij zijn AD heel erg veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij al die jaren voor de Stichting 
heeft verzet.
Namens het Bestuur van de Vrienden,
Magda Bolt

De nieuwste "Natuurbelevenis" van Herman Roelofs over sperwers en haviken is nu op onze site te lezen.

Lees de nieuwe natuurbelevenis hier

Als u bij het menu (bovenaan de website) "De Gorsselse Heide" op "Natuurbelevenissen" klikt krijgt u een lijst te zien met alle sinds februari 2012 verschenen natuurbelevenissen.


zonsopgang luteaven 010516

Bezoek ons blog om te zien wat er allemaal gebeurt om de Heide weer in de "oude" staat terug te brengen.

Maar nog beter is het om zelf een kijkje te nemen op de Heide. Laat ons uw bevindingen weten.


Met dank aan Magda Bolt voor de mooie foto


Nieuwe natuurfoto's


Foto's van vogels (Frens Westenbrink), libellen (Frens Westenbrink) en zwammen (Magda Bolt en Peter Schoolderman).

Zie het menu "De Gorsselse Heide" en dan "Foto's"

Of klik hier

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb