Maart 2016: de spreeuw (Sturnus vulgaris)
In 2014 was de spreeuw uitgeroepen tot jaarvogel. Op onze Gorsselse Heide komt de spreeuw alleen in het randgebied voor. Voorheen was in ons land de spreeuw een talrijke jaarvogel, doortrekker, wintervogel en broedvogel. Hun aantallen gaan de laatste jaren sterk achteruit, sinds 1990 gehalveerd, mede veroorzaakt door het bodembeheer, verdwijning en verdroging van bloemrijke weilanden. Weet je trouwens dat “vulgaris”  vertaalt uit het Latijns “normaal” is.
In de herfst zie je grote groepen als een zwerm door de lucht dansen. De Engelsen noemen dit “Black Sun” of murmuration vanwege het geruis. Dit synchroon zwermen en zwenken, zonder elkaar te raken, is zeer spectaculair. Als het echt donker wordt zoeken ze gezamenlijk een slaapplaats. Dicht op elkaar brengen ze dan de nacht door, druk met elkaar babbelend, net of ze de dag doornemen, een soort van werkoverleg. Het zijn onze “eigen broed” vogels niet, die bevinden zich grotendeels in Engeland en Ierland. Deze “winterspreeuwen” zijn doorgaans Duitse en Scandinavische vogels.
Het zijn zwarte vogels met een groen/paarse glans, gele snavel. In de winter wordt hun zwarte verenpak gevuld met witte spikkels. Als in het voorjaar het verenpak aan slijtage onderhevig is, krijgt de vogel een duidelijk zwart verenpak, de witte spikkels zijn eraf gesleten. Verschil tussen ♂ en ♀: het vrouwtje is moeilijk waarneembaar, bij het paren is dat duidelijker. Als je de vogel ziet vliegen is het een soort delta vorm, zoals we vroeger als kind vliegtuigjes van papier vouwden en zo door de schoolklas lieten vliegen. Dit tot ergernis van de leerkracht.

 maart16 spreeuwen

Bron: Wikipedia

Het zijn echte holenbroeders,  in oude spechtennesten maar ook in nestkasten en onder dakpannen. Vroeger werden ook spreeuwenpotten opgehangen en als dan een spreeuwenpaartje daar de eieren had uitgebroed en er jongen waren, dan werden deze jonge vogels door de mensen genuttigd. Ze werden vooral gebruikt in pasteitjes, in soep en als zoetzuur hapje.
Let eens op de balts, ook in je woonomgeving. Het ♂ zit dan op een hoge uitkijkpost bijvoorbeeld op de dakpunt van een oude schuur, druk fluitend en met de vleugels flapperend om zo een ♀ te lokken. Dat is toch genieten.
Zo vanaf half april tot juni legt het ♀ gemiddeld 5 lichtblauwe eieren. Die worden in 22 dagen uitgebroed door zowel ♀ als ♂, die ook beiden zorgdragen voor het opgroeien. De jonge vogels zijn donzig en als voedsel dienen zowel insecten als vruchten. Als de jongen wat groter worden is het vaak een bende in de nestholte, nat en vies.
Spreeuwen zijn polyfaag, wat betekent dat deze vogels allerlei voedsel kunnen verteren. Er is altijd wel iets van hun gading. Over overlast verschillen de meningen, opruimen van schadelijke insecten, maar ook is de spreeuw een liefhebber van fruit, denk maar aan de kersenteler.

Geniet van wat de Gorsselse Heide ons biedt       
Herman Roelofs

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb