Oktober 2019: sijs [Carduelis spinus]

De tijd van het genieten van de vogels aan onze vet- pindabollen, strooivoer en dergelijke in onze tuin kan weer beginnen. Ik heb het [winter]voedsel voor de vogels weer aangebracht.
Het is ook de tijd om naast de “gangbare” vogels ook wat meer van de bijzondere soorten te genieten. Daar hoort wat mij betreft ook zeker de sijs toe, vooral de winter is een goede tijd. Ook op onze heide zijn deze vogels aanwezig. Vooral in het najaar en de winter komen grote zwermen uit Noord- en Oost-Europa hier in ons land overwinteren en voedsel zoeken. Daar waar de elzen staan zie je ze in groepjes aan de proppen hangen om de nog aanwezige zaden er uit te peuren. Maar ook de berken zijn erg intrek. Prachtig te zien door hun behendigheid met vele capriolen, soms ondersteboven aan de dunne twijgen manoeuvrerend, om het broodnodige zaad uit de elzenproppen en het zaad van de dunne berken twijgen te bemachtigen.

oct19 sijs1 oct19 sijs2
♂ sijs; bron A.J.W.Winkelman [hartelijk dank] ♀ sijs; bron Wikipedia

De sijs behoort tot de vinkenfamilie. Het vrouwtje[♀] is duidelijk van het mannetje[♂] te onderscheiden. De laatste heeft een zwart petje als hoofddeksel met in het najaar wat grijsachtige randen; ouderdom? Verder hebben beide geslachten geelwitte strepen met een zwart randje omgeven. Het is een klein sierlijk vogeltje met een kleine kop en staart, grootte zo’n 12 cm. Kan wel verwisseld worden met een groenling zo’n 16 cm, maar de groenling is duidelijk toch wat anders gekleurd [wel geel en groen] en getekend. Ook de putter [13 cm. lang] heeft wel wat weg van de sijs, zij het dat deze witte vlekken op de staart heeft en het mannetje een duidelijk rood kopje. De sijzen broeden zowel in naald- als gemengd bos. De sparren hebben de voorkeur, waar hoog in de boom het nest gebouwd wordt. De broedtijd is vanaf april tot mei. Meestal 2 legsels met 3 tot 5 eieren, mooi lichtblauw van kleur met lila en roze spikkels. Alleen het ♀ bebroedt de eieren zo’n 11 tot 14 dagen. De jongen zijn nestblijvers en blijven gedurende 11 tot 14 dagen in het nest. De eerste dagen worden ze door het ♀ van voedsel voorzien wat door het ♂ op het nest wordt aangevoerd. Later voeren beide ouders de jongen met opgebraakt voedsel. Het voedsel van de sijzen bestaat hoofdzakelijk uit zaden, maar ‘s zomers zijn ook de insecten erg in trek.
Gezien het jaargetijde nu maar genieten van de rondtrekkende zwermen, zowel in de vrije natuur en onze tuin. Het opgehangen vogelvoer in onze tuin is een goede aanvulling voor de vogels en niet alleen de sijzen, maar vooral de mezen. Van het voer wat deze vogels op de grond morsen maken de mussen en de vinken weer dankbaar gebruik. Als je min of meer een wat grotere groep vogels ziet hoppen tussen de elzen en berken let dan maar op of het sijzen zijn. Ook andere vogels kunnen in grotere groepen rondtrekken tussen de voedselbronnen, denk maar aan de andere leden van de vinkenfamilie [fraters en kepen], soms grote barmsijzen, staartmezen, spreeuwen, kramsvogels en koperwieken, natuurlijk de ganzen.
Vroeger werden sijsjes, vinken, fraters en ook putters met lijmstokken gevangen voor de handel. Soms onder vangnetten met behulp van lokvogels vergelijkbaar met handel en wandel in de eendenkooi. Gelukkig is dat nu ten strengste verboden tenzij de vangst wordt gebruikt voor ringonderzoek. Nadat alle gegevens van de gevangen vogels zijn opgenomen en genoteerd, worden deze weer in vrijheid gesteld.

Geniet van wat de Gorsselse Heide (en omgeving) ons biedt   
Herman Roelofs

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb