Juli 2021: Hertshooi, Hypericum familie

De bloeiwijze met de sprietachtige meeldraden uit de fel gele bloemenkrans van de hertshooi vind ik fantastisch. De gele bloemen sterk glanzend als zijn ze juist allemaal gepoetst.
Het plantengeslacht van de hertshooifamilie bestaat uit struiken en kruidachtige gewassen.
Wereldwijd zijn er wel 400 soorten waarvan in ons land zo’n 10 [onder]soorten. Bijzonder is dat de soorten zich aangepast hebben aan verschillende leefmilieus, water, vochtig en droge gronden. Ze zijn ook populair in de sierteelt met name soorten die in het najaar bessen dragen. Deze takken worden in diverse bloemstukken verwerkt. Voor zover ik heb gelezen wordt het zaad van de hertshooisoorten door de wind verspreid. Maar bij de besdragende soorten zou dat ook kunnen duiden dat vogels en misschien zoogdieren voor de verspreiding zorgen. Dit is mij verder niet bekend. Toch iets meer aandacht aan schenken, ook bij ons in de tuin.
Op de Gorsselse Heide zijn 3 soorten bekend. Ik zal ze hieronder eens nader beschrijven.


Sint Janskruid [Hypericum perforatum] over deze plant heb ik ook in juni 2019 geschreven het is namelijk de waardplant van de Sint Jansvlinder. St. Jan is op 24 juni, dan staat de zon op z’n hoogst.
jul21 hertshooi 1   De overblijvende plant, 30 tot 80 cm hoog, groeit hoofdzakelijk in hooilanden, wegbermen, bosranden en is algemeen voorkomend.
Bij de bloemen staan de meeldraden in drie bundels. De bestuiving vindt plaats door (zweef)vliegen, bijen en hommels.
De vrucht is een gestippelde klierachtige doosvrucht.
Foto Sint Janskruid; bron hunebednieuwscaf.nl    
In de bladeren zitten olieachtige kliertjes. Deze olie heeft een medicinale werking, ontstekingsremmend en antidepressiva. Verder wordt het vaak verwerkt in bitterlikeuren.
Als men de sterk vertakte stengel doorbreekt zie je een roodkleurige vloeistof, hypricine.


Frans hertshooi [Hypericum x desetangsii (Hypericum perforatum x maculatum )] is zoals de lange naam al aanduidt een kruising tussen St. Janskruid en kantig hertshooi.
jul21 hertshooi2   Het is, botanisch gezien, lastig de kruisingen te onderscheiden van de stamhouders. Ook de hoogte vergelijkbaar, misschien iets kleiner 20 tot 60 cm. Ik heb me er nog niet aan gewaagd dit Frans hertshooi van St. Janskruid uit elkaar te halen en hou het maar op de benaming hertshooi. Wel heeft het echte St.Janskruid in de bladschijf minder doorschijnende puntjes.  
Foto Frans hertshooi; bron: waarnemingen.be      
Genieten tijdens de wandeling dat is meer mijn motief.

Moerashertshooi [ Hypericum elodes] is een moerasplant vooral voorkomend in ondiep water, mag ook periodiek wat droogvallen en in matig voedselarm milieu.
jul21 hertshooi3   De hoogte is van 10 tot 50 cm.
De bloeitijd is van juni tot in september.
De bestuiving is vergelijkbaar met de hiervoor beschreven soorten, [zweef]vliegen, bijen en hommels zorgen voor de bevruchting.
Foto Moerashertshooi; bron pinterest.nl    
De Gorsselse Heide vennen zijn toch een groeiplaats voor dit toch redelijk zeldzame plantje.

Geniet van wat de Gorsselse Heide en omgeving ons biedt.  
                                    
Herman Roelofs

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb