September 2021: Sperwer [Accipiter nisus] en Havik [Accipiter gentilis]

Nu eens iets over twee [prooi]vogels uit dezelfde familie, de havikachtigen. Als je ze niet te samen ziet, zijn ze gemakkelijk te verwisselen, maar het sperwerechtpaar is duidelijk kleiner dan het havik stel. Echter een tweede punt maakt het weer wat moeilijker, de vrouwtjes van beide soorten zijn duidelijk groter dan de mannetjes, dat kan wel 10 cm uitmaken. Zodoende kan een vrouwtje wat grotere vogels grijpen, dan het mannetje. Een vrouwtjessperwer is in staat een Turkse tortel in de lucht te slaan. Verder is opmerkelijk de grote en sterke gele poten van beide soorten. Ik heb wel eens gehoord dat als een havik in een duikvlucht een duif slaat, dat dan door de kracht en geweld de kop van de duif eraf valt. Nog een opmerkelijk feit: de vogels beginnen te broeden na het leggen van het eerste ei, dus er is later duidelijk verschil tussen de grootte van de jongen.
Vaak zie je op de grond in het bos op een verhoogde plek een groepje veren, een plukplaats. Soms meerdere in de directe omgeving. Hier wordt de prooi gereed gemaakt als voedsel voor de jongen in het nest, wat vaak hoog in de bomen verscholen ligt.
Sperwer; vrouwtje, grijze bandering en weegt ongeveer 280 gram, met een spanwijdte van 74 cm.
Het mannetje, kleine rood-bruine bandering, weegt zo’n 140 gram, dus zeg de helft van het vrouwtje. Het mannetje meet een spanwijdte van iets meer dan 60 cm. Afhankelijk van het geslacht zijn ze van kop tot eind staart 31 tot 38 cm. Het zijn zowel doortrekkers als wintergasten. Het voedsel bestaat uit kleinere zangvogels, huismus, vink, merel, en spreeuw of misschien een Turkse tortel.

sperwer2

Foto sperwer; bron; wildlife.nl

In ons vorige huis heeft een sperwer zich in de winterperiode dood gevlogen tegen een voederplank, gebroken nek? Vorige winter nog zat ook een sperwer rustig een merel te plukken op een schuttingpaal, de scheiding met onze buren. We konden zijn plukgedrag prachtig waarnemen.
De vogel broedt van eind april tot in juni en legt 3 tot 4 eieren. De broedduur is 32 tot 34 dagen. De jongen zijn vliegvlug na 26 tot 30 dagen, maar worden dan nog wel 3 tot 4 weken door de ouders van voedsel voorzien.
Havik; grijze bandering, donkere wangen, witte wenkbrauwstreep en witte onderstaart. Het onvolwassen dier heeft een bruine bandering. Vaak wordt het jong voor een sperwer aangezien.
Het vrouwtje weegt tussen de 800 en 1350 gram; met een lengte van 61 cm en een spanwijdte van 117 cm. Het mannetje weegt zo’n 500 tot 1100 gram; lengte 48 cm en een spanwijdte van 97 cm. Het zijn echte standvogels, vaak heel honkvast. Het voedsel bestaat uit middelgrote vogels zoals, postduif, houtduif, kraaiachtigen, maar ook zoogdieren, denk hierbij aan konijnen.

sperwer klein

Foto havik; bron vroegevogels.bnnvara.nl

De havik broedt vanaf eind maart tot in mei. Het vrouwtje legt 3 tot 4 eieren, de broedduur is 32 tot 38 dagen. De jongen zijn vliegvlug na 34 tot 41 dagen en worden dan nog zo’n 3 maanden van voedsel voorzien.

Geniet van wat de Gorsselse Heide en omgeving ons biedt.  
                                     
Herman Roelofs

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb