Het is al meer dan een jaar geleden dat ik namens het bestuur van de Vrienden berichtte dat ik probeerde het websitewerk van Ad Louter over te nemen.

Nu mag ik helaas namens het bestuur berichten dat Ad Louter is gestorven op 29 maart 2023.

Ad heeft ongelofelijk veel voor de Stichting betekend. Hij was in 2008 mede oprichter van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide  en werd secretaris van het toen aangetreden bestuur. Daarnaast startte en beheerde hij de website. Al was Ad geen jurist, vele malen heeft hij het bestuur geadviseerd en vertegenwoordigd in met name juridische zaken rond toch ook ‘zijn’ kwetsbare Gorsselse Heide. Ad was veler vraagbaak en dat bleef hij ook na zijn terugtreden als bestuurslid en nog weer later als webmaster. De laatste jaren moest hij regelmatig korte tijd verstek laten gaan wegens gezondheidsperikelen. Steeds echter mochten wij allemaal weer op een reactie rekenen. Aan het begin van dit jaar begon het stil te blijven en spraken we met elkaar onze zorgen over hem uit. En helaas, Ad zal altijd stil blijven.

We hebben Ad regelmatig bedankt voor zijn geweldige inbreng en betrokkenheid bij het Gorsselse Heide-gebeuren. Ook hebben we hem in dat verband uitgelegd dat we hem node kunnen missen.

We wensen zijn vrouw en zijn kinderen en hun gezinnen veel sterkte met dit heengaan.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide,

Magda Bolt 


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb