gebiedsproces titel

Het 'Gebiedsproces', dat opgezet is door B&W van Lochem om de 'knelpunten' rondom de Gorsselse Heide te analyseren en er zo mogelijk een oplossing voor te vinden, loopt nu bijna 2 jaar.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De procesbegeleider, Adriaan van Oosten, heeft een 'tussenbalans' opgemaakt en een interview aan de Stentor gegeven.

Wij ontvingen van hem een brief waarin hij een overzicht geeft van de stand van zaken per 2 oktober 2012.

Die brief en gedeelten uit het interview zijn opgenomen in ons complete dossier dat hier te raadplegen is.

Op de website van de Stentor van 5 oktober lezen we:

Bemiddelaar richt eerst blik vooral op Hamac-terrein

EEFDE/HARFSEN - Bemiddelaar Adriaan van Oosten richt zich eerst op het oplossen van de problemen rond het motorcrosscircuit van de Hamac in Harfsen.

De aanpak van bezwaren over de kartbaan in Eefde komt nu even op de tweede plaats. "Anders zou de Hamac onnodig lang moeten wachten. De kwestie rond de kartbaan is veel complexer dan die rond het Hamac-terrein."

Dat concludeert Van Oosten na een half jaar praten met partijen rond het Hamac-terrein, de kartbaan en de Gorsselse Heide. Hij sprak met de eigenaar en uitbater van de kartbaan, Hamac/YMCA, vereniging Tegengas, stichting Marke Gorsselse Heide, Vrienden van de Gorsselse Heide, groepen bewoners en individuen.

 

Het bestuur van onze stichting heeft de heer van Oosten laten weten het niet eens te zijn met zijn intentie om de Hamac-problematiek separaat te behandelen. De problemen rond de Heide (de "knelpunten") moeten in z'n totaliteit geanalyseerd en (zo mogelijk) opgelost worden.

De zin "Anders zou de Hamac onnodig lang moeten wachten" geeft onzes inziens aan dat het bij het Gebiedsproces zoals dat nu verloopt niet in de eerste plaats om de Gorsselse Heide gaat maar om de Hamac !


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb