Verslag van de gebiedsprocesbijeenkomst op 19 december 2012

Van de hieronder aangekondigde bijeenkomst heeft de procesbegeleider (A. van Oosten) een verslag gemaakt dat u hier kunt lezen

Uitnodiging van de Gebiedsprocesbegeleider Adriaan van Oosten tot het bijwonen van een bijeenkomst op 19 december 2012

In juni jl. hebben wij de betrokkenen bij het gebiedsproces Gorsselse Heide gevraagd hun visie te ontwikkelen op het beeld dat zij hebben van de gewenste situatie op en rond de Gorsselse Heide. Inmiddels is een flink aantal visies bij ons binnengekomen en het lijkt ons nu aan de orde om die te presenteren in de gezamenlijkheid van de organisaties en groepen die bij het gebiedsproces Gorsselse Heide betrokken zijn.

Daartoe nodigen wij graag maximaal vier vertegenwoordigers van uw organisatie of groep uit voor een bijeenkomst waarbij allen in de gelegenheid worden gesteld hun visie te presenteren, en op de visies van anderen te reageren.

Overigens plannen wij in januari nog een tweede plenaire bijeenkomst, waarop de verschillende groeperingen, na overleg met hun achterban, hun inhoudelijk commentaar op het gepresenteerde kunnen geven.
 
Deze eerste bijeenkomst vindt plaats in Het Trefpunt, Molenweg 53-55 te Gorssel op  woensdag 19 december 2012 van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.

Hiervoor zijn uitgenodigd:
Stichting Marke Gorsselse Heide
Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide
Vereniging Tegengas
De heer en mevrouw J. Bleumink
Hamac
YMCA
Buren Hamac (contactpersoon de heer Dashorst)
De groep rond mevrouw E. Polak
Direct omwonenden kartbaan (contactpersoon de heer Terbijhe)
De gemeenteraad van Lochem
 
Wij hopen op een vruchtbare bijeenkomst, die ons dichter zal brengen bij een door zoveel mogelijk betrokkenen gedragen toekomstbeeld voor ons aller Gorsselse Heide.

 Login als donateur en bekijk onze 'visies', met name over de geplande toegangsweg vanaf de Zomerdijk naar het Hamac-terrein aan de Deventerdijk


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb