Karting Eefde weer aan de top

van het aantal milieuklachten dat bij de provincie Gelderland in 2011 is ingediend !

Het aantal klachten en het aantal melders is, vergeleken met het jaar ervoor, met 50 % toegenomen.

Het jaarverslag 2011 van de provincie zegt hierover:

Kartingbaan Eefde V.O.F., Gemeente Lochem
Klachten: 191 Meldingen:178 Melders: 20
Bedrijf: kartingbaan

Klachten: De klachten van omwonenden betreffen vooral geluidsoverlast. In beperkte mate
wordt ook geklaagd over stankoverlast.
Actie bedrijf: De exploitant heeft een eigen geluidmonitoring- en registratiesysteem om zelf de
vergunningvoorschriften te controleren en na te leven.
Actie provincie: In 2011 is de controlefrequentie geïntensiveerd en is extra aandacht besteed aan de
aspecten geluid en lucht. Daarnaast zijn ter controle ook geluidmetingen uitgevoerd
waarbij een aantal kleine overschrijdingen van het maximale geluidsniveau is
geconstateerd. Het bedrijf is gelast om hiervoor passende maatregelen te nemen.
Ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn geen overtredingen geconstateerd.

De provincie Gelderland moet nu écht werk maken van de geluidsoverlast bij Kartingbaan Eefde, vindt de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. De kartingbaan is opnieuw het Gelderse bedrijf waarover de meeste klachten bij de provincie zijn binnengekomen.

Bovendien is de GNMF ontstemd dat het jaarverslag zo laat is verschenen en zij dringen er bij de provincie op aan dat het volgende jaarverslag ruim voor de zomer voltooid en gepubliceerd moet zijn met als motief dat de betreffende bedrijven waarschijnlijk dan sneller geneigd zullen zijn om maatregelen te nemen.

Het jaarverslag is hier te downloaden.

 


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb