Knuppelbrug

Het Bestuur van de Stichting Marke Gorsselse Heide heeft bij de Gemeente Lochem een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een 'knuppelbrug' dwars over het kwetsbare Gorssels meertje (het Luteaven). Het motief daarvoor was om te voorkomen dat bezoekers rondom het vennetje zouden lopen (zie hun website).

De 'Vrienden van de Gorsselse Heide' (daarbij gesteund door het Bestuur van de Vereniging Tegengas) zijn falikant tegen de aanleg van zo'n brug.
Afgezien Marke missievan de ernstige landschappelijke verstoring, druist de aanleg van de brug (35 meter lang en 2 meter breed, op hoge palen) tegen alle (wettelijke) voorschriften in die voor dit unieke natuurgebied gelden en de afspraken die indertijd vastgelegd zijn in het Natuurherstelplan, de verkoopvoorwaarden en het bijbehorend Bestek.

Wij doen een dringend beroep op B&W van Lochem om de aanvraag niet te honoreren, mede gezien het feit dat de Gemeente Lochem steeds het standpunt ingenomen heeft dat het Natuurherstelplan (met de daarbij behorende juridisch sluitende garanties) het uitgangspunt moet zijn voor het beheer van de Gorsselse Heide. Bouwwerken zoals nu aangevraagd zijn uitdrukkelijk niet toegestaan.


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb