Knuppelbrug

logo gemeente lochem
7 maart 2017

B&W van Lochem hebben ingestemd met de bouw van de knuppelbrug op de Heide. Maar de Vrienden van de Gorsselse Heide hebben beroep aangetekend en de Rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Die voorlopige voorziening is toegekend. Dus de bouw mag voorlopig niet doorgaan.


GEMEENTE NIEUWS LOCHEM
15 MAART 2017

Definitief besluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder sub a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is een vergunning verleend voor:

Gorssel
• Knuppelpad Gorsselse Heide (NL.IMRO.0262.JoKnuppelpadgh-OV41): het afwijken van de bestemmingsplanregels, waarmee het bouwen van een wandelbrug ten behoeve van een recreatief wandelpad door het gebied de Gorsselse Heide mogelijk wordt gemaakt, nr. 2016-013768

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage 16 maart t/m 26 april 2017 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. Tegen het besluit kan binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Zutphen, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen. De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet.
Mocht er een belang zijn dat het besluit niet in werking treedt, dan kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen een termijn van zes weken treedt het besluit pas in werking nadat over het verzoek een beslissing is genomen.


Zie ook http://www.destentor.nl/lochem/loopbrug-op-gorsselse-heide-mag-toch~a6a1c335/
en http://www.destentor.nl/lochem/bouw-loopbrug-op-gorsselse-heide-voorlopig-bevroren~a6bac313/

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft beroep aangetekend bij de Rechtbank Gelderland tegen bovengenoemd besluit. Tevens is gevraagd een voorlopige voorziening te treffen zodat er niet met de bouw van de knuppelbrug verder gegaan mag worden. Laat het ons weten als u ons beroepschrift wilt inzien.

Op 2 mei was er bij de Rechtbank in Arnhem een hoorzitting in het kader van ons verzoek om een voorlopige voorziening te treffen.
8 mei 2017: de voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan en het besluit van de gemeente Lochem geschorst. Hetgeen betekent dat de Marke Gorsselse Heide voorlopig niet verder mag gaan met de bouw van de brug.

Ons beroep wordt op 18 september 2017 behandeld door de Rechtbank Gelderland (Arnhem).

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb