Knuppelbrug

De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat het bezwaar van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide tegen de aanleg van een knuppelbrug over het Gorssels Meertje ongegrond is.

Zie hier de uitspraak.

Desondanks wordt de Gemeente Lochem toch verplicht om ons de griffierechten en de reiskosten te vergoeden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide overweegt zich neer te leggen bij de uitspraak van de Bestuursrechter en af te zien van het instellen van hoger beroep.

Daarbij  speelt voornamelijk het volgende een rol:

Zowel de voorzieningenrechter als de bestuursrechter hebben vastgesteld dat het Natuurherstelplan (NHP) voor de Gorsselse Heide een zaak is tussen koper en verkoper en geen toetsingskader voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de brug. 

Ons argument dat het bestuur van de Marke Gorsselse Heide met de bouw van de brug doelbewust de in het NHP vastgelegde voorschriften negeert om het kwetsbare gebied rondom het Luteaven (het Gorssels meertje) te ontzien, zal daarom waarschijnlijk ook bij de Raad van State ongegrond verklaard worden.

Laat de Marke Gorsselse Heide de brug maar bouwen. Vroeg of laat zullen zij er achter komen dat het een onding is en negatief werkt op de natuur.

Verder merken wij op dat de ‘open brief’ van één van de omwonenden van de Heide zoals wij die op onze website gepubliceerd hebben,  ons uit het hart gegrepen is..

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb