01
december
2014

De bosrand

Herman Roelofs' Natuurbelevenis van December 2014

Na het uitvoeren van een gedeelte van het Natuurherstelplan zien de bosranden, waar behoorlijk gekapt is, er nogal luguber uit.

Klik op de foto om een vergroting te zien.

Als ik zo over het brede zandpad de structuren van de heide zie, valt het me op dat het veel, veel ruimtelijker is geworden. Vooral dat nu van meerdere plekken de schietbulten of kogelvangers duidelijk waarneembaar zijn en boven het maaiveld als een soort dijk of een uitgerekte heuvel uit het landschap opdoemen. 

Na het uitvoeren van een gedeelte van het Natuurherstelplan zien de bosranden, waar behoorlijk gekapt is, er echter nogal luguber uit. Een directe overgang van omgezaagde bomen, gefreesde en uitgetrokken stronken en geëgaliseerd, ziet er niet fraai uit. De kale stammen van de bomen geven zeker geen natuurlijk zicht. Mogelijk zullen stormen nog wel wat kale grove dennen doen sneuvelen. Dat het weer een prachtig heideveld kan worden, ligt in de toekomst verborgen. Wel is nog vermelding waard ondanks de rigoureuze werkzaamheden, dat in november 2014 in een bosje een groep van 16 ransuilen werd waargenomen. 
De bedoeling is dat de abrupte overgang wordt aangeplant met struikmateriaal en dat zich daar vervolgens ook bloemplanten kunnen vestigen. Op die manier krijgen we een fraaie gradiënt in overgang van heide, vervolgens kruidlaag, struiklaag naar bos. 
Dit te vormen struweel heeft meerdere doelstellingen; 
- voedsel-, broed- en/of schuilplek voor vogels en andere dieren, zeker ook vlinders;
- vergroting van landschappelijke en ecologische variatie;
- behoud van functie als overgang van heide naar bosgebied; vroeger ook als perceelsscheiding;
- bijdrage aan vergroting van de aantrekkelijkheid van het landschap.
Zo zijn er talrijke voorbeelden te noemen voor deze kruid- struiklaag:
- broedgelegenheid voor vogels zoals roodborst. braamsluiper en heggenmus;
- voedsel voor koperwiek, zanglijster en merel
- schuilplaats voor kleine zoogdieren, zoals muizen en marterachtigen, maar ook amfibieën , zoals padden;
- dagvlinders als landkaartje, bont zandoogje, bruin blauwtje zijn vaak langs struwelen op zoek naar voedsel en een plek om eieren af te zetten.

Er waren wat meningen om deze struiklaag te beplanten met onder andere meidoorn en sleedoorn, maar dit was mijns inziens en ook van anderen niet zo’n goed idee, deze struiken komen van oorsprong niet voor op onze Gorsselse Heide. Gelukkig kwamen deskundigen tot de aanplant van hazelaar, els, geoorde en grauwe wilg, vuilboom en inlandse vogelkers. Maar misschien ook wel wat doornige struiken, die van oorsprong op en langs de heidegebieden voorkwamen.
Op de plaats waar vroeger de boerderij “Kiek over” gestaan heeft, hoek Elzerdijk/Gerrit Slagmanstraat, heeft men al in ver gevorderd stadium het oude akkerveldje in ere hersteld.
Het ligt in de bedoeling om daar diverse oude gewassen weer tot groei en bloei te brengen.

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb