18
februari
2016

Wordt de Heide te nat ?

De "vernatting" werkt !

Luteaven buiten de oevers
Het Luteaven vanaf de Elzerdijk (foto: Magda Bolt)

Eén van de adviseurs bij de uitvoering van het Natuurherstelplan schrijft ons:


"Vandaag (15 februari 2016) weer eens op de Gorsselse Heide rondgestruind. Maar goed dat ik laarzen aanhad.
Ik heb het gebied nog nooit zo nat gezien als vandaag!! Zonder laarzen houd je echt geen droge voeten. Het Luteaven is buiten de oevers getreden, de meeste plagvlaktes staan of plasdras of geheel onder water. Tankgracht  en veenpluispoeltje zijn nu door water met elkaar verbonden.
En, niet geheel verwonderlijk misschien: op de heide weer meer watersnippen dan vorige jaren. Vandaag telde ik twee groepen: 23 en 15 exemplaren!! Plus nog een bokje en de nodige rietgorzen en graspiepers. Uitzonderlijke aantallen voor de tijd van het jaar.
Dat de hoge waterstand hier een positieve invloed op heeft is m.i. evident. Of deze hoge waterstand nu al het gevolg is van de uitgevoerde maatregelen is misschien niet direct te bewijzen, maar ligt zeker voor de hand. Ik denk dat de combinatie extensieve begrazing en vernatting voor de snippen van essentieel belang zijn.
Wel moet er nog het één en ander gebeuren. Aangrenzende graslanden, aanpak bosranden, uitbreiding begrazingsgebied, loopbrug Luteaven, uitvoering padenplan, politiek tav mountainbikes/ruiters aangespannen paard, etc. Ook monitoring ecologische waarden."

Zie de foto's (van Magda Bolt)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb