Vriendennieuws

Natuurwerkgroep Gorssel helpt om de Heide te vergroten

De Natuurwerkgroep Gorssel werkt mee aan de "nieuwe natuur".

NHP uitbreiding

foto Dirk van Schie


In het Natuurherstelplan was een uitbreiding voorzien van de Heide in noordwestelijke richting om het hydrologisch evenwicht te herstellen: "nieuwe natuur".

Dat is nu geëffectueerd en de Natuurwerkgroep Gorssel helpt mee om die agrarische percelen daarvoor geschikt te maken.

In december 2015 is er mee begonnen en op zaterdag 9 januari 2016 werd de opslag verwijderd.


Zie de foto's in ons Natuurherstelplan blog


Meer weten over de Natuurwerkgroep Gorssel ? Klik hier


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb