Bemiddeling bestemmingsplan Deventerdijk 7 Harfsen mislukt

De gemeente Lochem had een bemiddelaar aangesteld om tot een oplossing te komen voor de problemen rond het nieuwe Bestemmingsplan buitengebied Lochem betreffende de weilanden bij de motorclub Hamac aan de Deventerdijk te Harfsen.

De opdracht (verstrekt door de betr. wethouder) luidde:

"om te bemiddelen in het tot stand komen van een convenant met als doel het daarmee genereren van de definitieve tekst voor het bestemmingsplan". 

Het convenant is uiteindelijk afgewezen door de drie appellanten. Voornamelijk omdat de gemeente Lochem niet ingegaan is op een aantal aanvullende voorwaarden waarover wel overeenstemming was bereikt met alle betrokken partijen. We wachten nu op de uitspraak van de Raad van State op woensdag 25 juni (10.15 uur).

De achtergrond:

Bij de Raad van State was door onze Stichting, de Gelderse Natuur- en Milieu-Federatie (mede namens Natuurmonumenten) en een omwonende, beroep aangetekend tegen het Besluit van de Gemeente Lochem betreffende de correctieve wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied dat gaat over het gebruik van weilanden als parkeerterrein door de mc Hamac.

Bij de aanvang van de zitting op 20 mei meldde de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er een verzoek van de gemeente Lochem was ontvangen om, gezien het feit dat er nu een bemiddelingspoging was gestart, de zitting af te gelasten of op te schorten. Dat was niet mogelijk, maar wel werd aan de appellanten gevraagd of zij er mee instemden om de gemeente Lochem zes of twaalf weken de kans te geven om die poging tot een goed einde te brengen. 
Lukt dat niet dan zou er alsnog een uitspraak volgen.
Alle appellanten stemden daar mee in.
Zie het andere bericht over het verloop van de zitting.

De bemiddelaar heeft nu een lijst opgesteld met punten die aangepast moeten worden. Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft hierop gereageerd en wijzigingen resp. aanvullingen voorgesteld. 

Inmiddels heeft de "bemiddelaar", de heer Luc Jonker, een gesprek gehad met een journalist van de Stentor. Uit het artikel d.d. 27 mei citeren wij:

Luc Jonker heeft goede hoop dat alle partijen er op korte termijn uit komen. Hij had gehoopt dat dank zij zijn inspanningen de zitting bij de Raad van State achterwege kon blijven. Die hoop bleek ijdel, toen de Vrienden van de Gorsselse Heide volgens hem toch opteerden voor behandeling van de zaak *). Het bestemmingsplan buitengebied staat nu het permanent parkeren toe op het terrein naast de entree van het Hamac-circuit en op het weiland achter het naastgelegen bosje.
Volgens een gemeentewoordvoerder mag daarnaast op beide stukken grond een rennerskwartier worden ingericht. Dat mag dan drie keer drie dagen voor meerdaagse wedstrijden. 

Op een vergadering van Hamac en omwonenden hoorde de heer Jonker dat er een compromis was tussen de club en een omwonende. Gewoon in het bestemmingsplan vastleggen hoe het was, en niet meer. Dus: het rennerskwartier toestaan op het weiland achter het bosje, maximaal drie maal drie dagen per jaar. Het terrein naast de entree van het Hamac-circuit gebruiken als overloop voor het parkeren bij trainingen op woensdag-en zaterdagmiddag en bij een clubcross. Hij wil verder bekijken of het terrein aan de Deventerdijk ook gebruikt kan worden voor het halen en brengen van kinderen voor de YMCA-kampen. De gemeente heeft volgens hem het parkeren op het terrein naast het cross-circuit en op het weiland achter het bosje 'te ruim opgeschreven' en moet nu haar fout herstellen door het bestemmingsplan aan te passen.
De gemeente Lochem is bereid het plan te wijzigen, 'als alle betrokken partijen hun handtekening onder het convenant hebben gezet'.


*) dit is onjuist. Alle 4 appellanten, te weten een omwonende, de Gelderse Natuur- en Milieu-Federatie, Natuurmonumenten en de Vrienden van de Gorsselse Heide, waren het er over eens dat de zitting moest doorgaan. Overigens hebben wij nooit officieel die vraag voorgelegd gekregen.

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb