Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

logo vwg ijsselstreek transp

Broedvogelinventarisatie op de Heide


In 2013 werd de Gorsselse Heide door twee leden van de Vogelwerkgroep VWG “De IJsselstreek” integraal op broedvogels geïnventariseerd (lees hier het plan).

In het verleden zijn meerdere vogelinventarisaties uitgevoerd. Het oudst bekende broedvogel onderzoek dateert uit 1969. Daarna is het gebied ook in 1983, 1984 en 2004 geïnventariseerd en van 1995 tot en met 2003 heeft Jules Philippona het gebied jaarlijks onderzocht op specifieke heidevogels. Dit alles bij elkaar leverde een schat aan informatie op en biedt de mogelijkheid om verschillende jaren met elkaar te vergelijken en trends vast te stellen. Het geeft duidelijk aan dat sommige soorten flink toenemen, dat er nieuwe soorten op het toneel zijn verschenen, maar ook dat een aantal soorten in de “min” zitten of zelfs het veld hebben geruimd.

In het artikel worden - na een korte terreinbeschrijving en wat algemene beschouwingen - een aantal bijzondere soorten aangestipt. Daarnaast worden de meest opvallende nieuwkomers maar ook de verdwenen soorten besproken en tevens enkele soorten met een opmerkelijk positieve trend en de top vijf van algemeenste soorten behandeld. Afgesloten wordt met enkele opmerkingen over het beheer van het terrein.

U kunt het artikel hier lezen.


Binnenkort worden de gegevens verwerkt in onze Ecologische Atlas

Met dank aan IVN en de VWG De IJsselstreek

Correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied Lochem 2010

De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld.

Daartegen is door een groot aantal partijen beroep ingesteld bij de Raad van State.

In Augustus 2012 heeft de RvS uitspraak gedaan over die beroepen en een aantal onderdelen vernietigd met tevens de opdracht aan de gemeente om die te repareren. In juli 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Buitengebied Lochem 2010, correctieve herziening" vastgesteld om uitvoering te geven aan de uitspraak van de RvS.

Daarbij werden de weilanden naast het motorcrossterrein aan de Deventerdijk mede bestemd als permanent parkeerterrein ten behoeve van alle activiteiten die plaatsvinden op de Deventerdijk 7; dus niet alleen tijdens de drie jaarlijkse evenementen, maar ook voor de wekelijkse trainingen, de toertochten, de bijeenkomsten en zelfs voor de YMCA-kampeerders die gebruikmaken van de faciliteiten van de motorcrossbaan. Ook mogen ze gebruikt worden als uitbreiding van het racecircuit.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide heeft (evenals de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Natuurmonumenten en een eigenaar van een recreatiewoning in de omgeving van het crosscircuit) tegen dat besluit beroep aangetekend.

Op 15 oktober 2013 vond er bij de Raad van State een hoorzitting plaats in verband met een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (met het doel het betreffende besluit van de gemeenteraad te schorsen tot na de behandeling van het hoger beroep). Dat verzoek is niet gehonoreerd aangezien er geen sprake was van een spoedeisend belang, zie http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76305&summary_only=.

Een zestal mensen heeft tegen enkele andere besluiten van Lochem eveneens beroep aangetekend.

Naar verwachting zal de bodemprocedure begin volgend jaar behandeld worden door de Raad van State.

Broedvogeltelling op de Gorsselse Heide

De Vogelwerkgroep "De IJsselstreek" is vrijdag 8 maart 2013 begonnen met een inventarisatie (een zogenaamde BMP-telling: Broedvogel Monitoring Project) van de broedvogels op de Gorsselse Heide.

De laatste telling is op 22 juni.

De resultaten zullen tzt in onze Ecologische Atlas verwerkt worden.

Ziehier hun plannen (in 2 delen gesplitst vanwege de grote bestanden)

 

In 1984 heeft de Vogelwerkgroep een eerste inventarisatie gehouden

 Ter voorbereiding van de telling heeft de Vogelwerkgroep De IJsselstreek in 2012 een overzicht gepubliceerd van wat er bekend is over de broedvogelpopulatie op de Heide.

 

logo vwg ijsselstreek transp

 

Op de website van de Vogelwerkgroep staat verdere informatie

De website is aangepast.

Hij is nu 'responsive', dat wil zeggen dat de site zich automatisch aanpast aan het scherm dat u gebruikt. Of u nu onze site bekijkt op uw PC of tablet of uw mobiele telefoon: alle informatie zou overzichtelijk beschikbaar moeten zijn.

Daarnaast is ook de rubriek 'Natuurbelevenissen' veranderd. De maandelijkse lijst werd te lang.

Verder wat layout-veranderingen.

Graag horen wij uw reacties.

Op zaterdag 9 maart vond er een brandweeroefening plaats op de Heide. Het doel was een oefening in het bestrijden van natuurbranden.

Tevens hoopten de organisatoren een stuk heide waar veel pijpenstrootje groeide te kunnen afbranden. Niet iedereen was gelukkig met deze actie.

Zie hieronder een overzicht van de nieuwsberichten

 

Ook nog een filmpje van 112-Oost Gelderland


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb