Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

Kort geleden kregen we een mooie foto van Peter S. van de rups van de veelvraatvlinder (Macrothylacia rubi).

Toos Naat verrastte ons vandaag met een videofilmpje van die rups zoals die op 28 september j.l. over de heide kroop.

Zie hier

De Raad van State heeft op 22 augustus uitspraak gedaan over de beroepen die ingesteld waren tegen het Bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010 (hier de uitspraak)

De Afdeling heeft de beroepen betreffende het bouwplan Koekoekweg Harfsen (boerderij met stallen) ongegrond verklaard. Dat betekent dat er aldaar in principe gebouwd mag worden. Er moet nu wel een nieuwe bouwvergunning (omgevingsvergunning) aangevraagd worden en daartegen kan dan weer bezwaar aangetekend worden.

De beroepen van de motorcrossvereniging Hamac zijn gedeeltelijk gegrond verklaard. De aanleg van een nieuwe toegangsweg vanaf de Zomerdijk wordt, zoals het er nu uitziet, onmogelijk. De uitbreiding van het clubgebouw is ook aan banden gelegd. Gebruik van het 'weiland' voor 3 wedstrijden per jaar blijft mogelijk.

Hoe de Gemeenteschrijver van Lochem denkt over de Gorsselse Heide

De gemeenteschrijver van Lochem, A.L. Snijders, is bekend om zijn "zeer korte verhalen" oftewel zkv's  (zie de website van de gemeente Lochem onder Nieuws: Gemeenteschrijver).

Op woensdag 4 juli las hij een "zeer kort verhaal" voor bij de uitzending van VPRO's "de Avonden" (http://programma.vpro.nl/deavonden/afleveringen/2012/juli/woensdag-4-juli.html).

Dat handelde over de Gorsselse Heide en over de kartingbaan.

Hieronder kunt u zijn verhaal beluisteren en daarna nog eens doorlezen.

Lao-tse

 

Begin jaren vijftig kocht mijn vader een houten huisje aan de Nieuwkoopse Plassen. Er was belangstelling voor het huisje, maar vanwege de geruchten kocht niemand het – er zou een snelweg door het fragiele gebied gelegd worden, er waren ambtelijke plannen. Het was de tijd dat een Amsterdamse politiecommissaris voorstelde alle grachten te dempen om auto's te parkeren. Het was een tijd van aanpakken. Mijn vader was een realistische dromer, hij dacht 'zoiets bestaat niet' en kocht het huisje. Hij fantaseerde niet over het noodlot. Hij las Lao-tse: 'Wie kan modderig water helder maken? Laat het staan en het zal vanzelf helder worden.'

Ik woon in de Achterhoek in de schaduw van een slaperig militair oefenterrein. Vroeger hoorde je er wel eens een knal en het ratelen van rupsbanden. Gemoedelijke oorlog. Dat veranderde toen het Ministerie van Oorlog zijn tanden liet zien, in het gebied zou het hele jaar, dag en nacht, met de zwaarste kanonnen geoefend worden. De hel. Er wonen hier maar weinig mensen, maar ze kwamen toch in actie, ze gingen met spandoeken naast de provinciale weg staan, zodat de automobilisten konden zien dat hier mensen in grote nood woonden. Het ministerie veranderde zijn standpunt niet, het lot besliste. De Berlijnse muur viel, de Russen waren onze vijand niet meer, ons leger kon het rustig aan doen. Lao-tse zal er wel iets over gezegd hebben.

De Gorsselse Heide is een klein gebied in de Ecologische Hoofdstructuur, dat door de bestuurders van onze gemeente wordt aangemerkt als natuurparel. Er is echter ooit een vergunning gegeven om er de kartsport te beoefenen. Veel knetterend lawaai en sprookjesachtige benzinedampen, blauwe feeën tussen de dennen, uit de verte bekeken door advocaten met aktetassen. Het is een strijd om een postzegel, ik denk niet dat die ooit in het licht van de wereldgeschiedenis komt te staan.

Ik zie maar één uitweg, Lao-tse gaat op bezoek bij de knetteraars, hij leest voor uit de Tao-te-tsjing. 'Wie het maakt, bederft het. Wie het vasthoudt, verliest het.' Dit is de enige kans voor de natuurparel. Lao-tse zal het winnen.

Met dank aan A.L. Snijders en de VPRO

Eind april is de campagne ‘Geef om Gelderland’ van start gegaan. Onder het motto “Zet jouw natuur op de kaart” roept de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) mensen op om hun favoriete Gelderse natuurplek te delen met anderen, door een foto van zichzelf op die plek op een digitale kaart te zetten op de website geefomgelderland.nl. Wanneer er veel foto’s worden geplaatst laten we zien dat Gelderse burgers het van groot belang vinden dat de provincie blijft investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling.
 
Op 27 juni a.s. zal de GNMF de kaart aanbieden aan Provinciale Staten van Gelderland. Die dag moeten zij belangrijke besluiten nemen over investeringen in de natuur. Als basis daarvoor ligt er een akkoord dat is gesloten tussen Gedeputeerde Staten en de Gelderse ‘manifestpartners’: een brede coalitie van organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw en water. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Provinciale Staten hiermee akkoord gaat, sommige partijen willen fors meer bezuinigen op de natuur!
 
De campagne ‘Geef om Gelderland’ is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie en wordt gesteund door de manifestpartners.

Op de digitale kaart staat al een aantal foto's van de Gorsselse Heide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto MB mei 2012

Ontwikkelingen rond de Gorsselse Heide

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2012 heeft de GroenLinks-fractie de volgende vragen gesteld aam B&W van Lochem over de Gorsselse Heide:

Rond de Gorsselse Heide speelt een aantal actuele ontwikkelingen, waar GroenLinks vragen over heeft.
1. Kartbaan Eefde heeft een nieuwe beheerder. In hoeverre veranderen hierdoor de activiteiten van de kartbaan?
2. De Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide spreekt in een mail van 6 februari aan het College van B en W haar zorgen uit over activiteiten die los van het karten staan – zoals survival en horeca – terwijl de vergunning alleen karten toestaat. Welke actie onderneemt het College naar aanleiding van deze mail?
3. Er is al geruime tijd sprake van een gebiedsproces dat zou starten voor de Gorsselse Heide en omgeving. Kunt u aangeven wanneer dit start, wie de extern procesbegeleider wordt en welke aanpak globaal wordt gevolgd?
4. Op 7 maart heeft de Rechtbank Zutphen het besluit van de gemeente vernietigd, om nieuwbouw toe te staan van een melkveebedrijf aan de Koekoekweg te Harfsen. De gemeente heeft zich, aldus de rechtbank, “ten onrechte bevoegd geacht om op grond van artikel 19, tweede lid WRO vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan en een bouwplan eerste fase te verlenen”. Legt het College zich neer bij deze uitspraak? Indien nee, waarom niet?

Het antwoord van B&W:

WETHOUDER KOTTELENBERG zegt dat de Kartbaan Eefde wel een nieuwe beheerder heeft maar geen nieuwe eigenaar. De activiteiten van de kartbaan hangen af van de milieuvergunning en die is niet veranderd, en de kantine mag alleen voor kart-gerelateerde activiteiten worden gebruikt. De afdeling handhaving zal met de nieuwe beheerder nog een kennismakingsgesprek voeren. De mail van de Vrienden van de Gorsselse Heide is beantwoord; er mag aan de bezoekers van de kartbaan ook een drankje worden geserveerd en de survival training is bestemd in het nieuwe bestemmingsplan; de hindernissen zijn vrij van vergunning en worden jaarlijks gekeurd door de Survival Bond. In het afgelopen jaar is een inventarisatie gedaan door het Plattelandshuis dat geadviseerd heeft een gebiedsproces te starten. De heer Van Oosten, voormalig wethouder van de gemeente Zutphen, heeft al verkennende gesprekken gevoerd met de verschillende partijen en die zullen eind maart afgerond zijn. Daarna wordt het plan van aanpak gepresenteerd aan de partijen.

Over de melkveehouderij aan de Koekoekweg heeft de rechtbank een negatieve uitspraak gedaan voor de gemeente waardoor het besluit van de raad is vernietigd. De uitspraak wordt op 22 maart doorgesproken met de familie Berenpas. Daarnaast ligt er nog een bezwaar tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hij zal de raad op de hoogte houden van het gehele proces.  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb