Vriendennieuws

Nieuwsberichten met betrekking tot de Gorsselse Heide

logo gelderlandVoorlopig akkoord over kaart ecologische hoofdstructuur


De Gelderse Manifestpartners (natuur- landbouw- landschapsorganisaties én de waterschappen) en de provincie Gelderland zijn het voorlopig eens geworden over een nieuwe conceptkaart voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland (zie hieronder).

Minder natuur

De Gelderse Milieufederatie schrijft ons:

De nieuwe Natuurwet zal leiden tot minder natuur. Dat is de conclusie die de Gelderse Milieufederatie trekt na bestudering van het nieuwe wetsvoorstel Natuur van staatssecretaris Bleker. Soorten worden minder strikt beschermd en ook het totaal aantal beschermde soorten neemt af. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor jacht verruimd, ook voor vogels als de smient en de kolgans waar Nederland een internationale beschermingsverplichting toe heeft. Weidevogels, zoals de grutto, die steeds meer onder druk staan, kunnen niet rekenen op meer bescherming, wat juist wel nodig is om ze te behouden voor Nederland. De das wordt nagenoeg vogelvrij omdat zijn woongebied niet langer beschermd wordt tegen allerlei projectplannen.

Op woensdagmiddag 2 november 2011 was er een maatschappelijke stagemarkt (MaS-markt) op het Staring College in Lochem. 23 Vrijwilligersorganisaties en verenigingen presenteerden zich op de markt aan de leerlingen. Zo’n 260 leerlingen en uitgenodigde ouders bezochten de markt. Leerlingen maakten zo kennis met vrijwilligerswerk en werden enthousiast gemaakt voor het lopen van maatschappelijke stage.     

De Natuurwerkgroep Gorssel is indertijd op initiatief van de gemeente Gorssel in het leven geroepen nadat men in november 2003 een werkdag op de Gorsselse heide georganiseerd had, waarvoor zich 15 vrijwilligers gemeld hadden.

Nieuwe taakverdeling van het coördinatieteam
In verband met het feit dat educatie de komende jaren steeds belangrijker zal worden gezien de interesse in vrijwilligerswerk van diverse scholen en instanties zijn de taken van het coördinatieteam
in november 2010 als volgt herverdeeld:

                                                                                                                                                                        

                

Ben Rutenfrans:

            
                

algemene externe contacten

            
                

Jan Eshuis:

            
                

gereedschap (onderhoud/aanschaf) en financiën

            
                

Lucie van Zeijts:

            
                

communicatie naar leden en persberichten

            
                

Wim de Greeff en Herman Roelofs:

            
                

duo-functie:
- planning werkzaamheden (o.b.v. inzicht werkvoorraad en kennis van flora, fauna en geschiedenis)
- contacten met diverse instellingen (natuurorganisaties, scholen en particulieren) over uit te voeren werkzaamheden

            

De Natuurwerkgroep Gorssel heeft zich ten doel gesteld:

het op vrijwillige basis verrichten van werkzaamheden in het kader van onderhoud en instandhouding van natuurlijke landschapselementen en de structuur daarvan. Vanaf september tot mei wordt er eenmaal in de maand op zaterdagmorgen gewerkt. Indien nodig, wordt er een extra werkdag ingelast. Het werkgebied ligt in de gemeente Lochem en wordt begrensd door de grenzen van de voormalige gemeente Gorssel.

De werkzaamheden van Natuurwerkgoep Gorssel omvatten voornamelijk:

1. Het verwijderen van opslag op heidevelden (de Gorsselse Heide is het gebied waar de meeste uren worden doorgebracht)

2. Het uitdunnen van bospercelen (o.a. de eendekooi bij de Wippert)

3. Het knotten van wilgen.

Wilt u ook meewerken? Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.naar Lucie van Zeijts

Voor het werkprogramma klik hier

 

Voor het eerst, sinds 1970, lopen er weer schapen op de Gorsselse Heide.

Voordat de Gorsselse Heide een militair oefenterrein werd (eind 19e/begin 20e eeuw) was het gebied in gebruik als 'gemene' markegrond, waar iedereen zijn schapen en koeien mocht laten grazen. Daarna verdwenen de schapen (en de koeien). Door Defensie zijn wel van tijd tot tijd maatregelen genomen om de 'vergrassing' door stikstofdepositie en verdroging te verminderen. Begin jaren '70 (van de vorige eeuw) werd de heide een tijdje begraasd met schapen en enkele geiten. Door het bijvoeren van deze dieren werd het doel, het terugbrengen van bosopslag en grassen, niet gehaald.

Dankzij de Stichting Marke Gorsselse Heide (zie de website) zijn de schapen in het voorjaar van 2011 weer teruggekeerd. In het Natuurherstelplan was het begrazen met schapen voorgesteld om de grasgroei op de heide onder controle te houden. En later ook de koeien.     


  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb